SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

Garibaldi - Societa Operaia Binası Güçlendirme Projesi

Durum: 

Tamamlandı
Garibaldi - Societa Operaia Binası Güçlendirme Projesi ve Uygulama Danışmanlığı

Beyoğlu, Garibaldi – Societa Operaia İtalyan İşçi Cemiyeti Binası Statik Güçlendirme Projesi hazırlanmış ve uygulama sırasında danışmanlık hizmeti verilmiştir. Yapılan güçlendirme projesi ile yapının özgünlüğü muhafaza edilmiş, güçlendirme elemanları yapı içinde gizlenerek yapının görsel bütünlüğü korunmuştur. Ayrıca bodrum katta firmamıza ait metodla ilave yükseklik kazandırılmıştır.