SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

Kuleli Askeri Lisesi Güçlendirme Projesi

Durum: 

Tamamlandı
Kuleli Askeri Lisesi Güçlendirme ve Dış Cephe Aydınlatma Projeleri

Kuleli Askeri Lisesi Güçlendirme Projesi. (18.000 m2) Bu önemli tarihi yapının da güçlendirme projesi SGM tarafından yapılmıştır. Tarihi yapı üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında uzman mühendislerimiz tarafından modellenmiş ve yapıda oluşan sorunlara çözümler üretilmiştir. SGM daha önceki deneyimlerinden de yararlanarak tarihi binanın temellerinin altında havalandırma galerilerinin olduğunu iddia etmiş ve yapmış olduğu radar çalışmaları neticelerinden de olumlu sonuçlar alınmasına müteakip kazı çalışması yapılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonucu iddia edilen galeriler yerinde de tespit edilmiştir. Kısmen dolmuş olan galerilerin ıslah edilmesi projemiz konularındandır.