SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi

Durum: 

Tamamlandı
Tarihi Yığma Yapıların Güçlendirme Proje ve Uygulamaları
 • İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Binası Güçlendirme İşi (Proje-İnşaat), 22.000 m2 inşaat alanlı tarihi eser Rektörlük Ana Binası’nın sismik güçlendirme, elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve yangın söndürme sistemi projelerinin hazırlanması ve tümünün uygulamasının yapılması.
 • İstanbul İl Özel İdaresi için Horhor Haydarhane Camii’nin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon (Rekonstrüksiyon), İnşaat (Statik-Güçlendirme), Elektrik ve Mekanik Tesisat Projelerinin Hazırlanması,

  Üsküdar, Çinili Karakolu Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat Müh, Elektrik Müh, ve Makine Müh. Projelerinin Hazırlanması,

  İTÜ Taşkışla Binası Dış ve İç Avlu Cephelerinin Rölöve Projelerinin Hazırlanması

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı için Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Binalarının Malzeme Analizinin Yapılması; Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Yapısal Onarım/Güçlendirme ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması 

 • İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sismik Güçlendirme Projesi Hazırlanması, 150 yıllık 8.500 m2’lik kullanım alanlı bu tarihi yığma yapı, patenti firmamıza ait SGM 365 Sismik Güçlendirme Metodu ile projelendirilmiştir.

 • Galatada’daki tarihi Kamondo Apartmanı, Botter Apartmanı ve İtalyan Okulu Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

 • Galata Sadri Alışık, Tel Sokak ve Ahududu Sokakta bulunan Yığma Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

 • Sirkeci Kredihan TURES Mimarlık için Deprem Güçlendirme Projesinin hazırlanması ve uygulama sırasında danışmanlık hizmeti 

 • İstanbul İl Özel İdaresi için Beyoğlu, Refia Övüç Kız Teknik Öğretimi Olgunlaşma Enstitüsü'nün Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat Müh., Makine Müh., Elektrik Müh. Projelerinin Hazırlanması 

 • İstanbul İl Özel İdaresi için Beşiktaş Eski Bando Br.A’nin, Bomba İmha Br.A.’nin ve Trafik Tescil Br.A.’nin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat (Statik-Güçlendirme) Müh. Mekanik Müh, Elektrik Müh. Projeleri ile Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlanması

 • PTT Başmüdürlük Mermerhan Binasının Tadilatı Mimari-Elektrik-Mekanik Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Bina Güçlendirme Projeleri ile Uygulama Projeleri, Sistem Nokta Detayları, Teknik Şartnameler ve Metrajların Hazırlanması 

 • Eyüp'te yer alan tarihi Rami Kışlasının Güçlendirme Projesi Hazırlanması

 • Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Tophane Karaköy 15 ve 20 Parseldeki iki Yığma Yapının Güçlendirme Projesinin Hazırlanması ve Uygulama Sırasında Danışmanlık Verilmesi

 • Sıraselviler Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Taksim Hizmet Binasının Güçlendirme Projesinin Hazırlanması ve Uygulama Sırasında Danışmanlık Verilmesi

 • Beyoğlu, Asmalı Mescit Jurnal Sok yer alan Butik Otel Kullanımlı Yığma Binanın Güçlendirme Projesinin Hazırlanması