SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

Restorasyon

SGM Sismik Güçlendirme Merkezi olarak insanlığın ortak mirası olan kültür varlıklarının restorasyon projelerini hazırlarken gerekli titizliği göstermekteyiz.

Restorasyon projelerinin hazırlama aşamasında, önce yapı;  fotoğraf, video, lazer tarama vb. teknikler ile ayrıntılı belgelenir. Bununla birlikte yapının tarihçesi, teknik özellikleri, yasal statüsü vb. hakkında gerekli araştırmalar yapılır. Bu bilgilerin ışığında restorasyonu yönlendirecek temel veriler elde edilir. Restorasyon projesi yapının ayrıntılı bir rölövesine dayanılarak hazırlanır. Rölöveler tamamlandıktan sonra, yapının yapım evrelerinin kronolojik sırası belirlenerek tarihi doku analiz paftaları hazırlanır. Daha sonra restitüsyon projesi için araştırmalar yapılır ve proje hazırlanır. Restorasyon projesi hazırlanırken tarihi yapıdaki bozulmaların nedenleri araştırılır. Bu süreçte yapının özelliklerini detaylı incelemek ve yapıyı iyi tanımak gerekmektedir. Yapısal sorunlar çeşitli modelleme yöntemleri SAP2000 vs. yapı modellenir, deprem sırasında yapıda oluşan çekme gerilmeleri ve bu çekme gerilmelerin oluştuğu bölgeler bilgisayar ortamında tespit edilerek bu kuvvetleri yapının bünyesine entegre edecek çekme elemanları yerleştirilir. Bununla birlikte malzeme analizi ve zemin etüdü verileri ışığında gerekli güçlendirme projesi hazırlanır. Buradaki temel amaç yapıdaki bozulmaların durdurulması, yapısal aksaklıkların giderilmesi için gerekli müdahaleler belirlenerek, tarihi yapının onarımının mümkün olduğu kadar az müdahale ile yapılması ve yapım teknikleri açısından eskiye benzer ve uyumlu olmasına özen göstermek gerekmektedir.

SGM Sismik Güçlendirme Merkezi olarak günümüze kadar ulaşan bu değerli yapıların tarihi bir belge ve estetik değerinin olabildiğince korunarak müdahale edilmesi, bu kültür varlıklarımızın güvence altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması için gereken özeni göstermek temel amacımızdır.