SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

Tarihi Yapı Güçlendirme

Tarihi yapıları güçlendirme konusu çok hassas ve uzmanlık isteyen bir konudur. Bu tarihi yapılar ahşap, yığma vb. farklı yapım tekniği ve yapı malzemeleri ile üretilmiş ve birçoğu zaman içeresinde çeşitli nedenlerle yitirilmiş yapılardır.

Günümüze kadar ulaşabilen bu eserlerden yığma yapım tekniği ile yapılmış olan tarihi yığma yapılar, düşey yükleri taşıyabilmekte ama yatay yönden etkileyen deprem yüklerine etkisiz kalmaktadır. Bundan dolayı depremlerin yoğun hissedildiği yerlerde tarihi yapılar devamlı onarım görmesi gerekmiştir. Bu konu derin bir uzmanlık gerektiren bir konudur, çünkü yapıların korunması geren birçok elemanları vardır. Bunlar kubbe, minare vb.dir.

SGM Sismik güçlendirme firması olarak bu hasarların nedenlerini tespit edip, değişik tipte tarihi yapılar için uygun olan sismik güçlendirme metotlarını uygulamaktayız. Tarihi yığma yapıların sismik güçlendirmesi yapılırken yapının özellikleri detaylı olarak incelenmeli ve yapı çok iyi tanınmalıdır. Bunu takiben deprem anında yapıda oluşan çekme gerilmeleri ve bu çekme gerilmelerin oluştuğu bölgeler bilgisayar ortamında tespit edilmektedir. Bu verilerin ışığında yapıda oluşan çekme kuvvetlerini yapının bünyesine entegre edilecek çekme elemanları ile alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda projelerimizi üretmekteyiz.

Tarihi ahşap yapıları da bilgisayar ortamında analiz etmekte ve bu verilere dayanarak güçlendirme projeleri hazırlamaktayız.

SGM Sismik Güçlendirme Firması olarak seçilecek güçlendirme metodunun, yapının mimari ve tarihi özelliklerini koruyarak uygulamak, bizim için büyük önem taşır.

Firma olarak hedefimiz tarihi yapılar için optimum sismik güçlendirme metodu, yapıya minimum müdahale yapılması, fakat deprem anında oluşacak çekme gerilmelerini alabilecek bir sistem oluşturarak bu değerli kültür varlıklarımızı gelecek kuşaklara aktarmaktır.