SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

Yöneticimiz

Ali BAYRAKTAR

  • Yönetim Kurulu Başkanı
  • Şirket ortağı
  • 40 yıllık tecrübeli inşaat mühendisi
  • Eğitim: İnşaat Yüksek Mühendisliği – İTÜ 1972
  • Bitirdiği İşler: Bina, köprü, yol, fabrika, depo, yol, şehir içme suyu
  • Sismik dizayn ve sismik güçlendirme uygulamaları konusunda Türkiye’nin uzman mühendislerindendir.
  • Şu anda sismik güçlendirme konusunda bir adet patent sahibi olup, yine sismik güçlendirme konusunda 2 adet patent başvurusu üzerinde   çalışmalarını  sonuçlandırmak üzeredir.
  • "Tarihi Yapıların Analitik İncelenmesi ve Sismik Güçlendirme Metodları" ile "Yığma Yapı Mühendisliğinin Gelişim Tarihi-Depreme Dayanılkı Yapı Tasarımları" isimli    yayınlanmış 2 adet kitabı bulunmaktadır.