SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

Sismik Güçlendirme

SGM olarak, her yaşta ve her tipte (tarihi, yığma veya betonarme) yapının sismik güçlendirilmesi konusunda Türkiye'nin en saygın firması olmayı hedeflemiş ve konusunda dünyadaki en ileri teknikleri kullanan bir firmayız. Kaliforniya'nın sismik dizayn ve sismik cihazları konularında en saygın firmaları ile stratejik ortaklıklarımız vardır. SGM olarak, dünyadaki sismik güçlendirme alanındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor; sismik dizaynlarımızda, sadece en ileri metotları ve doğruluğu kanıtlanmış sistemleri uyguluyoruz. Bu sebeplerle, 1977 yılında bir inşaat müteahhitliği firması olan; SGM, zaman içinde sismik güçlendirme konusunda Türkiye'nin uzman bir firması haline gelmiştir.

SGM, depremin her tip tarihi, yığma ve betonarme yapı üzerindeki etkisini en aza indirmek için; dünyada bilinen en ileri sismik güçlendirme tekniklerini kullanmaktadır. Firmamız, sismik güçlendirme konusunda; sismik risk tespiti ve değerlendirmesinden, proje hazırlanmasına ve yapım hizmetlerine uzanan komple entegre anahtar teslimi hizmetler sunmaktadır.

Sunduğumuz ana hizmetler şunlardır:

  • Dizayn (yeni yapı dizaynı ve dizayn-yapım)
  • Rehabilitasyon (yapıların sismik açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi, sismik güçlendirme, sismik risk tespiti)
  • Danışmanlık (Sismik risk azaltılması, sismik güçlendirme metot seçimi, sismik cihaz ve sistem seçimi)
  • Yapım (konut, ofis, depo, antrepo, fabrika yapımı)

Tipik bir çalışma şu şekilde gerçekleşir:
Firmamız ile temasa geçtikten sonra, SGM olarak önce yapınızın depreme karşı sismik risk tespitini yapıyor; sonra yapınızın kendine has yapısal özellikleri, kullanım şekli, zemin yapısı gibi değişkenlerini dikkatle değerlendiriyoruz. Bu çalışmalardan sonra, yapınızda hangi sismik güçlendirme teknolojisinin ve sisteminin kullanılması gerektiğini belirliyoruz. Hazırladığımız sismik güçlendirme projelerimizin onaylanmasını takiben, yapım hizmetleri grubumuz yoluyla uygulama safhasını da üstlenerek, tam anlamıyla anahtar teslimi hizmet sunuyoruz.