SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

Tarihçemiz

Firmamızın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Ali Bayraktar, 1972-1977 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü’nde Başmühendislik de dahil olmak üzere birçok resmi görevde bulunmuş, bu süre içerisinde Bayındırlık Bakanlığı’nda deprem tip projelerinin oluşturulması konusunda etkin rol oynamıştır. Kendisinin o yıllarda geliştirdiği birçok proje deprem riski yüksek bölgelerdeki devlet yapılarında kullanılmıştır.

Ali Bayraktar; 1977 yılında proje ve yapım hizmetleri vermek üzere Samsun’da kendi adını taşıyan şahıs firmasını kurduktan sonra; Türkiye’nin değişik yerlerinde onlarca altyapı ve üstyapı inşaatını bitirmiş; daha sonra Bayraktar İnşaat firmasını kurmuştur. Bayraktar İnşaat özellikle İstanbul’da birçok önemli sanayi tesisi, fabrika ve deponun projesini hazırlamış ve yapımını gerçekleştirmiştir. Yıllar içerisinde firmamız sadık bir müşteri portföyüne sahip olmuştur.

Firmamız; 2000-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Binası (Tarihi Yığma Yapı) Deprem Güçlendirmesi İşi’nin sismik güçlendirme projesi ile yapım işlerini gerçekleştirmiştir. Yapısal ve tesisatlara ait işlerin tümünün projelendirilmesi yanında yapımını da zamanında ve ayrılmış bütçede gerçekleştiren firmamız; 1860 yapımı bu tarihi yapıyı özel bir teknikle güçlendirmiştir. Toplam kullanım alanı 22.000 metrekare olan bu çok kıymetli tarihi yapı, ileride meydana gelecek şiddetli İstanbul depremlerinde ayakta kalacak şekilde güvenli hale getirilmiştir.

Yapının güçlendirme sürecinde, bugüne kadar dünyada hiç örneği olmayan ve buluşu tamamen firmamıza ait bir sismik güçlendirme metodu kullanılmış olup; bu metot daha sonra tarafımızdan geliştirilerek Türk Patent Ensititüsü’nce patent korumasına alınmıştır. (Tarih:27.02.2004-No:00365).
Firmamızın iki yıla yakın süredir dünya çapında yaptığı araştırmalar sonucunda, geliştirdiğimiz yığma yapı güçlendirme tekniğinin, çok büyük olasılıkla, dünyada bu konuda bilinen en etkin teknik olduğu ortaya çıkmıştır. Firmamız, halen bu buluşunun UNESCO nezdinde tanıtımını yapmakta ve ülkemizin önemli tarihi eserlerinin deprem riskinden kurtarılması için çalışmalar yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Ana Binası Sismik Güçlendirme işi, firmamız için her anlamda bir dönüm noktası olmuştur. Bu işin yapımı sırasında; sismik güçlendirme konusunda Türkiye’de çok ciddi bir bilgi eksikliğinin olduğunu ve gerçek anlamda bilgi birikimi olan güvenilir firmalara çok büyük bir ihtiyaç duyulduğunu gözlemledik. Dünyada artık terkedilmiş eski sismik tasarım metot ve uygulamalarının, ülkemizde bazı projelerde depreme karşı çözüm olarak lanse edildiğine ve üstelik bazı yeni yapılarda kullanıldığına üzüntüyle şahit olduk.

Bu nedenle; ülkemizin ciddi sismik güçlendirme ihtiyacına cevap vermek üzere; firmamız, 2004 yılı başında çok kapsamlı bir yeniden yapılanma ve markalaşma çalışmasına girmiş ve SGM Sismik Güçlendirme Merkezi İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adı altında hizmet vermeye başlamıştır. Bu yeniden yapılanma çalışması ile; firmamızın sismik güçlendirme konusunda daha iyi hizmet vermesi ve firmamızın uzmanlık konusunu vurgulanması hedeflenmiştir.