SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

Analiz ve Tasarım

Tarihi yapıların güçlendirme projelerini hazırlanırken analiz ve modelleme süreci, büyük önem taşır ve gerçekten uzmanlık isteyen bir konudur.

Tarihi yapıların taşıyıcı sistemi; statik ve zaman tanımlı dinamik analizlerle yapının davranışı irdelenir ve bunlar sonucu önemli bulgular elde edilir. Bu yapıların elemanları tonoz, kubbe, kemer vb.’ler hepsi teker teker geometrisine uygun bir şekilde modellenir. Modellemede, çözümlemede ve deprem davranışının belirlenmesi için LUSAS (London University Stress Analysis System) programı, SAP2000 (Structural Analysis Program) programı,  ANSYS  (Analysis System) programı kullanılır.

Tarihi yapılar, insanlığın çeşitli medeniyet evrelerinde değişik amaçlarla inşa ettiği bugün insanlık mirası olarak korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak durumunda olduğumuz yapılardır.

SGM Sismik Güçlendirme Firması olarak bu değerli tarihi yapıları gelecek kuşaklara aktarabilmek için günümüzün ileri teknolojilerini kullanarak, mevcut yapısal sorunların tespitini yapmak ve bu verilerin ışığında gene bu teknolojileri kullanarak uzman ekipler vasıtasıyla, yapıların tarihi bir belge ve estetik değerinin olabildiğince korunarak müdahale edilmesi için gereken özeni göstermek temel amacımızdır.