SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

Darphane-i Amire Binaları

Durum: 

Devam Ediyor
Darphane-i Amire Binaları Güçlendirme Projeleri

Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binalarının Statik Güçlendirme Projelerinin hazırlanması (30.000 m2 yapı inşaat alanı ve 15.000 m2 yapı taban alanı) Depreme Karşı Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi, Malzeme Analizinin Yapılması, Güçlendirme ve Mühendislik Projelerinin Altlıkları Olan Yapı Taşıyıcı Elemanların Güvenlik ve Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi, Belgelenmesi, Yönelik Yapısal Projelerinin Hazırlanması