SGM Hakkında

Sismik Güçlendirme Merkezi olarak, her tipte ve her yaşta olan yapının (tarihi, yığma, ahşap, betonarme veya çelik) projelendirilmesi ve güçlendirilmesi

Uzmanlık Alanları

Betonarme ve Tarihi Yapıların Statik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

Ekolojik Taş ve Ahşap Yapıların Projelendirilmesi ve Uygulaması

Proje ve Uygulamalar

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projelerinin ve Raporlarının Hazırlanması 

Proje Uygulama Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE

Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Yeni Taş ve Ahşap Yapım Teknikleri

Patent Çalışmaları

Kitap ve Makaleler

TEZ: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların davranışlarını etkileyen parametrelerin belirlenmesi Yığma yapı modellerinde hesap yöntemlerinin karşılaştırılarak en uygun yöntemin önerilmesi Parametrelerin değişiminin örnek model üzerinde incelenmesi Örnek modelin yatay ve düşey yükler altında doğrusal olmayan davranışının mikro ve makro modelleme teknikleri dikkate alınarak incelenmesi Kullanılan örnek modelin deneysel sonuçları ile bilgisayar ortamında LUSAS- ver.13 paket programında elde edilen teorik sonuçlarının karşılaştırılması